W Europie Zachodniej oraz w krajach Ameryki Północnej przekwalifikowanie zawodowe nie jest tematem tabu. Pracownicy traktują tam swój zawód nie jako misję (którą należy wypełnić do końca, tj. do emerytury) - tylko jako sposób na satysfakcjonujące życie. Kiedy sytuacja tego wymaga. Amerykanin porzuca swój wcześniej wykonywany zawód, swój wcześniej zamieszkiwany dom i miasto - i potrafi przenieść się na drugi koniec kraju aby spełniać się zawodowo. 

W Polsce dopiero zmierzamy w stronę podobnego modelu zatrudnienia. Nadal do pewnego stopnia funkcjonuje społeczne przekonanie, że pierwotnie wyuczony zawód jest istotnym zasobem, z którego nie należy rezygnować (ponieważ byłoby to równoznaczne z przyznaniem się do błędów decyzyjnych i porażki). Równocześnie pojawia się jednakże coraz więcej artykułów, które pokazują, że tematyka przekwalifikowania zawodowego również w naszym kraju zaczyna być dyskutowania i rekomendowana jako sposób dopasowania się do zmieniającego się rynku pracy.